Kontakt

Uczniowski Koszykarski

Klub Sportowy

"ISKRY"

ul. Kopernika 1

64-113 Osieczna

NIP: 697-230-87-05

REGON: 302432154

Kolejny mecz

 

 

Loading...

Klub

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
Klub realizuje swoje cele przez:
- współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi, samorządowymi i oświatowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
- uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej,
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
 
Zarząd
Uczniowskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "ISKRY"
przy Zespole Szkół w Osiecznej:
 
Prezes: Ryszard Mieloszyński
 
W-ce prezes: Dioniza Łopacinska
 
Sekretarz: 
 
Skarbnik: Barbara Mrówczyńska
 
Członek: Maciej Szpurka